50 anni di vita e d'amore dedicati alla strina e agli amici.

1957 Strina pecurara
1960 Corna
1962 Himmine arricurdate
1972 Cantu d'amure allu Lagu
1974 Terra 'e mangiuni
'I tri stucci
1976 'U 'mpiernu
1981 'A guerra d' 'i sordi
1983 'A hamiglia 'e Sc-cattignova e lla hamiglia 'e Culinudu
1984 'Na raccomandata
'A storia 'e l'uominu e d' 'a himmina
Nu viaggiu indimenticabile
1985 Serenata alla strina
'U 'mbriacune
L'arvuli
1986 'U gallinaru
1989 'I dui cumpagni
Mamma terra
'U strinaru e la candivora
1990 All'amici
Strina storta
Ccu sentimenti...
1991 'U bene d' 'i nanni
'I diavuli
1992 Povaru grillu!
Pentimentu
1993 Curnutu!
Re de bastune
1994 'U dialettu laghitanu
'A scimia 'e Tarzani
Musulinu
Codi
Nui n'abbrazzamu
1995 Tri grazie
'U testamientu d' 'u
cavallu 'e "Matavuna"
I strinari e lla strina
1996 Omaggiu
L'ariupranu
1997 L'abortu
2001-02 'A guerra talibana
2004 Zimbaru stutatu
Amure amure...
Littara a 'nu cumpagnu
2005 'U latru 'e "Lagostrina"
2006 'I zamparielli
2007 Caru strinaru...
2008 Me vriguognu
2010 'A gara d' 'i poeti
Sangu giallu
2011 Puarci 'e vagliu
2012

'A hesta d' 'o puorcu
'A razza d' 'i cucuzzielli

2013 'I Lavuraturi
2014 Certi proverbi paisaniPresentazione | Lago | Dialetto | Toponomastica
"Strina" (Cenni Storici) | Testi | Strinari Del Passato | Contatti