'A hesta d' 'o puorcu

Strina composta tra il 2 e il 12 gennaio del 2012 e cantata da Emilio Porco alla serata della "strina laghitana"
svoltasi nei locali di Lago Caffe' e Pizzeria, il 19 gennaio del 2012.


Il cantastrine ricorda il rito dell'uccisione del maiale al paesello natìo e le nottate vissute in compagnia dei migliori amici. Con un tantino di nostalgia egli paragona i tempi della povertà e della spensieratezza d'allora a questi piú agiati, ma certamente piú tormentati, dei giorni nostri.
 

Metro - Terzine di endecasillabi a rima alternata

Bona salute, pace e cuntentizza;
E sona chitarrella chjianu chjianu,
Ca 'a strina laghitana ie' 'na grandizza.

Ricuordu n'atra bella tradizione
Haciemu festa grande ppe tri jurni,
Ppe llu paise e pped'ogne frazione.

De chilli tiempi cu' eramu cuntienti!
'U jurnu chi ammazzavamu lu puorcu,
'Mbitavamu l'amici e lli parienti.

'A sveglia ere' alle quattru d' 'a matina;
'I primi se susienu 'i vecchjiarielli
Ad appicciare 'u huocu alla cucina.

Sulu 'na vota all'annu ere' cuncessu
De muzzica' a 'nu mienzu taralluzzu
E sentare l'urdure de n'espressu.

Vigliavamu allu grassu ?na nuttata;
'A huma ne trasied'intra li corna,
De prima sira ?nzi' alla matinata.

Ne divertiemu tutti a non finire,
Ncapu 'na sàrcina de frasch' ?e alive,
Ccu ?nu mazzullu ?e carte ?e dece lire.

Ed aspettavamu chi hacìe' jurnu
Ppe nne spruppare n'uossu d' ?a quadara,
Ccu ?nu rutiellu ?e pane de lu hurnu.

'Na frittulilla hatta hina hina;
E 'nu pignatelluzzu de hasuli,
Te profumave' tutta la cucina.

Sazizza, vixxjiuvaru e suppressata,
Pendienu, benedica, de l'appisa;
Te recriave ppe tutta l'annata.

Mùoni chi simu cchjiú sofisticati
'Un truovi cchjiui 'na casa ccu llu vagliu,
E tutt' 'i puorci se su' dissusati.

L'uominu mue ie' chjinu de turmienti;
De quandu nun s'ammazze' cchjiú lu puorcu,
A' piersu tutti 'amici e lli parienti.

Viva li puorci e viva l'allegrìa!
Hazzu li miegli aguri a tutti vui,
A Lago sport bar e pizzeria.