Strina scritta per Romolo Groe e Giuseppe (Pino) Naccarato i quali l'hanno cantata alla serata della "strina laghitana" svoltasi nei locali di Lago Caffe' e Pizzerìa, il 19 gennaio 2012.

Composizione metaforica nella quale i cantastrine mettono in evidenza come alcune persone, discendenti dalla famiglia delle zucchine, non ce la fanno a rialzarsi da terra.


Metro - Terzine di endecasillabi a rima alternata

 Romolo

Buoni venuti amici de la strina
Ve vuogliu prisentare lu cumpagnu:
'Nu cantature ch'ie' 'na cosa fina.

Pino

Speriamu chi nun pierdu puru a ttia.
E a mmia nun succedissidi mai cchjiui
De perdere l'amici ppe lla via.

Romolo

Mancu si huorsi alli Grieci suprani,
O chille trempe ad iertu d' 'Uliciettu
Chi l'avie 'e ji' a sc-cavare ccu lli cani.

Pino

Tu, forse, si' 'na puocu furtunatu
E parri d'accussidi ca nun sai,
Urtimamente cchi m'ie' capitatu.

Romolo

Pecchí la hai cchjiú tragica chi pue?
E pecchí nun me dici 'a veritate
Ndo l'à' perdutu su cumpagnu tue?

Pino

'A curpa ie' tutta de lu direttore
N'à' chjiusu 'a porta 'mpacce, ed allu scuru,
Senza pietate n'à' cacciatu hore.

Romolo

'A curpa 'mbece ie' de lu paisanu
Chi vene' piglie' e porte' le 'mbasciate,
Vuce d'amicu e facce de ruffianu.

Pino

Noni ch'ie' curpa 'a sue stu sempliciazzu
Cci l'àju dittu ca si cce ritorna'
Ha lla higura de 'nu testa 'e cazzu.

Romolo

Se sunu cumpurtati de 'ncivili,
'I puorci ànu zumpatu le stanghelle
E su' fujuti hore d' 'i purcili.

Pino

Giuru d'avanti a tutti quanti vui
Ca me dispiace ppe lla "Tradizione",
Ma si me chjiamanu 'un ce vaju cchjiui.

Romolo

Hanu sempre li soliti ammarruni,
'U vi' ca su' adderrutti a 'nu catuoju,
Cuomu li ciucci de li "Carrucciuni"?

Pino

Certu ca puru nui pagamu 'e spise
Ca ppe d'amure 'e quattru "pigliamusche",
Nde soffre quasi tuttu lu paise.

Romolo

Te priegu lass' 'i jire, povarielli,
Ca nun se puonu sùsare de 'nterra,
Cuomu la razza de li cucuzzielli.

Pino

Ormai su' sulu chilli sette o uottu,
cuntanu assai menu de lu tierzu;
Se su' adderrutti cu' lu vinicuottu.

Romolo

Ccussí la storia nostra s'ie' finita,
Eramu 'u miegliu Club de Torontu;
Vida 'nu pocu cuomu va' lla vita!

Pino

Ve àguru n'annata assai cuntenta
E de la razza de li cucuzzielli,
Speriamu si nde perde' lla simenta.

'A razza d' 'i cucuzzielli