Certi proverbi paisani
Strina composta per Emilio Porco che l'ha cantata alla rassegna della "strina" laghitana, svoltasi nei locali di Lago Caffe' e Pizzeria il 5 gennaio del 2014.

Testo satirico e pungente mirato a schernire il malcostume di alcuni paesani i quali facevano parte del gruppo
sociale laghitano in Toronto.

Metro - Terzine di endecasillabi a rima alternata

Signu turnatu sulu ccu lla strina,
Ca 'i miegli amici m'ànu abbandunatu;
Chi sta speranza d'atri nun cucina!

'Un cc'ie' ragiune 'e mi cce sente male'
L'amure chi nun vene' de lu core
Ie' cuomu 'na minestra senza sale!

Alla hina d' 'i cunti aju pensatu:
Si ia a 'stu mundu signu natu sulu
Ie' miegliu sulu ca malu accumpagnatu!

Chine va' appriessu 'e certi paisani
E se ha' serve' de la capu 'e l'atri;
'A sue si la mangianu li cani!

Tiempi passati tornanu alla mente
Parrandu 'e paisani ccu rispettu ;
'A lingua vatte ndo dove' llu dente!

'Un ce vue' bucca grande e facce tosta;
Chillu chi v'aju 'e dire vi lu dicu'
'U piglie 'ncuvu zu' Peppe e lla posta!

Mina la croccia hunda intra la vigna
Remina 'a terra vergine de sutta
E scippa la mal'erva e lla gramigna!

L'uomini ccu criteriu signorile
Pare ca su' squagliati alli mumenti
Cuomu se squaglie' lla nive d'aprile!

Vinticinquanni aju hattu la prova
Ccu votahacce ed esseri maligni,
Chi 'un tenau ne' sostanza e ne' parova!

Ie' miegliu chi ia riestu suvu suvu
'A cchissi genti no cchjiu' cumpidenza,
Ca cchjiu' te vasci e cchjiu' mustri lu cuvu!

Percio' me piaciadi 'e me sta' alli 'mpiedi
Ppe me difende de certi animali
Chi su' 'mparati a te veni' d'arriedi!

Strinari, spettatori e sonaturi
'Nu duimila e quattordici serenu,
'Na bona notte e lli migliori aguri!